EsittelyPäivittäinen latautuminen luonnossa on minulle etuoikeus ja elinehto. Jo lyhyet pyrähdykset puistoon työpäivän aikana palauttavat ja virkistävät. Kannattaa siis korvata kahvitauko pienellä kävelylenkillä raikkaassa ulkoilmassa tai jatkaa työpäivää niin, että sinne mahtuu pieni hetki sinulle ja luonnolle!

Hanna ja keväinen Arvinsalmi

Olen lapsesta saakka omannut vahvan yhteyden luontoon. Istuminen ongella tyynen veden äärellä ja laineiden liplatus ovat jääneet positiivisiksi aistikokemuksiksi ja muistoiksi näihin päiviin asti. Luonnossa voi kokea, aistia ja elää tässä ja nyt. Stressittömässä ja rentoutuneessa mielessä syntyy uusia luovia oivalluksia ja oma itsetuntemus karttuu. Itämaisesta filosofiasta tutut luonnonelementit ja kiinalainen lääketiede ovat antaneet minulle työkaluja ja oivalluksia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin pohjaksi.

Luonnonrakkaus johdatti minut luonnontieteen opintojen pariin Joensuuhun ja valmistuin biologiksi v. 1997. Kiinnostus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin on kulkenut aina biologipersoonani rinnalla. Myönteiset kokemukset täydentävistä hoitomuodoista johdattivat kouluttautumaan aiheen piiriin. Akupunktio-opintojen myötä sai alkunsa myös yritystoimintani 2000-luvun taitteessa. Lisäksi olen täydentänyt osaamistani mm. musiikkiterapian opinnoilla Jyväskylän yliopistossa sekä LCA Life Coach® - tutkinnolla Snellman- kesäyliopistossa. Yritys- ja projektikoulutukset ovat johdatelleet kohti yrittäjyyttä, mutta rinnalla olen toiminut myös biologian alan tehtävissä projektiluontoisesti. Tätä kautta olen päässyt vaikuttamaan mm. luonnontieteellisen kuvausprosessin ja työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä perehtymään etätyöhön. Tiimityöskentely on ollut erityisen palkitsevaa monien itsenäisten työvuosien rinnalla.


Hanna Araja-Matilainen

Biologi, FM
Dipl. aromaterapeutti
Akupunktion erikoistumisopinnot /sos.- ja terveydenhuoltoala Pohjois-Savon Ammattikorkeakoulu
LCA Life Coach ®


Pyydä halutessasi kattavampi CV: hanna@hanna-araja.com


Autan Sinua

  • pysähtymään ja rentoutumaan
  • löytämään voimavaroja ja tasapainoa arkeen ja haasteisiin
  • lisäämään itsetuntemusta
  • kuuntelemaan ja ymmärtämään kehosi viestejä
  • lisäämään elämäniloa ja löytämään oman elämäsi suuntaviittoja

Ohjaan työyhteisöäsi

  • löytämään voimavaroja työhön
  • edistämään vuorovaikutusta
  • parantamaan itseohjautuvuutta ja huomaamaan omien motivaatiotekijöiden vaikutuksia työntekoon tavoitteita unohtamatta
  • kehittämään yrityksesi työhyvinvointia ja työnteon joustavuutta
© Tmi Hanna Araja-Matilainen     |     Webdesign by designmella.com 2015